Oto wizytówka jakich wiele… Sprawia wrażenie chaotycznej, krzykliwej, niespójnej. Elementy i kolory dobrane przypadkowo. Najistotniejsze dane niemal nieczytelne. Czy chcemy, aby w ten sam sposób był postrzegany nasz biznes?


wizytówka kwiatowe-love


Wiele osób próbuje we własnym zakresie zaprojektować wizytówkę – czemu nie! Ale, aby była to nasza karta biznesowa – poważna i rzetelna, warto w trakcie projektowania zastosować 4 zasady.

ODLEGŁOŚĆ czyli grupuj elementy, które są ze sobą logicznie powiązane

Co to dokładnie oznacza? Elementy porozrzucane na wizytówce zajmują niemal przypadkowe miejsce. Należy połączyć elementy w grupy, tak aby były postrzegane jako jedna grupa.

Przykład I

GR1: imię i nazwisko – stanowisko

GR2: telefon stacjonarny – fax– adres siedziby/biura

GR3: adres strony www – email

Przykład II

GR1: imię i nazwisko – stanowisko- email – nr telefonu komórkowego

GR2: telefon stacjonarny – fax – strona www

GR3: adres siedziby/biura – NIP – Regon

WYRÓWNANIE czyli każdy element powinien być wizualnie połączony w innym

Każdy z Nas zna podstawowe formy edycji tekstu: wyrównanie do prawej/lewej czy wyjustowanie (wyśrodkowanie). I właśnie o to tu chodzi. Należy stosować te formy dla poszczególnych, wcześniej ustalonych grup (ZASADA ODLEGŁOŚCI). Nawet jeśli nasze grupy są od siebie odsunięte, to wyrównanie tworzy niewidzialna linię i wskazuje na relację miedzy poszczególnymi elementami. Żaden element nie powinien być umieszczony w projekcie przypadkowo lub tylko dlatego, że był tam wolny, biały obszar.

POWTARZANIE czyli umieszczanie kilkakrotnie tego samego elementu

A co to za element? To zależy od projektującego. Może to być krój czcionki, punktor, jakaś grafika, symbol, linia, kolor, specyficzny układ. Wszystko to, co czytelnik wizualnie rozpozna i uzmysłowi mu, że to nadal ten sam projekt lub element komunikacji wizualnej danej firmy.

KONTRAST czyli uwydatnianie różnic

Jeśli dwa elementy różnią się między sobą nieznacznie to należy uwydatnić ich różnice i sprawić by były znacząco różne. Duży kontrast powodują zestawienia przeciwieństw, czyli bary jasne i ciemne, ciepłe i zimne, litery duże i małe, linie grube i cienkie itp.

Skoro już wiadomo jakie są zasady – zerknijcie jak można je zastosować w praktyce. Oto nowy layout wizytówki:


wizytówka kwiatowe-love1


I zastosowane poszczególne zasady:

ODLEGŁOŚĆ – podzieliłam informacje na dwa bloki danych

odleglosc

WYRÓWNANIE – czerwone linie pokazują linie, do których zostały wyrównane poszczególne elementy. Jak widać zostało zastosowane za równo justowanie jak i wyrównanie do lewej.

wyrównanie

POWTARZANIE – szara linia, font i kolory z logo KWIATOWE – LOVE to elementy powtarzające się.

powtorzenia

KONTRAST powstał w wyniku białych liter na fioletowy tle.

kontrast

To tylko jeden przykład. Zasady te dają ogrom możliwości. Ale za każdym razem sprawiają, że nasz projekt będzie postrzegany jako uporządkowany i rzetelny.

Wpis powstał przy współpracy z Małgorzatą Sową z projektu www.365odpowiedzi.pl.