Nasze życie jest polisensoryczne, co oznacza że poznajemy świat za pomocą wszystkich zmysłów. Ale nie wszystkie zmysły odgrywają równie ważną rolę. Podobno 83% informacji odbieramy za pomocą wzroku, 11% – słuchu, 3,5% – węchu, 1,5% – dotyku, a 1% – smaku.

Poszukując odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki wpływają na efektywne zapamiętywanie i uczenie się, liczne źródła opierają się na tzw. stożku Dale’a, z którego wynika, że zapamiętujemy około:

stożek dale'a

Wynika z tego, że efektywność naszego procesu uczenia się zależy od wybranego przez nas sposobu poznawczego. Ale równie szybko jak zapamiętujemy informacje, tak szybko je zapominamy. Okazuje się, że już po 24 godzinach większość ludzi zapomina około 80% abstrakcyjnych informacji. Inaczej jest w przypadku materiału, do którego mamy emocjonalny stosunek. Wówczas, w ciągu doby, zapomnieniu ulega mniej niż 20% informacji.

Okazuje się, że na pamięć możemy wpłynąć kolorem. Wykorzystywanie ulubionych kolorów zakreślaczy podczas nauki lub tworzenia (koniecznie własnoręcznych) notatek sprzyja nabieraniu emocjonalnego stosunku do nich, a co za tym idzie lepszemu zapamiętaniu określonego materiału.Jak pokazują badania, użycie kolorów w trakcie nauki daje wyższe wyniki w zapamiętywaniu, w porównaniu z brakiem stosowania jakichkolwiek wyróżnień.

Poziom odtworzonych informacji zakreślonych kolorami:

zakreślacze