Notowanie, to dla większości z nasz najczęstsza forma przyswajania wiedzy. Notujemy na spotkaniach, na wykładach, w trakcie szkoleń, webinarów czy czytania książki. Dziś chciałabym przedstawić Wam sprawdzoną i absolutnie skuteczną metodę robienia notatek – Metodę Cornella.

Ten sy­stem noto­wa­nia opra­co­wany został w latach 50 przez Wal­tera Pauka, (nazwany jest me­todą Cor­nel­la­ od nazwy uczelni na któ­rej pra­co­wał) i jest próbą upo­rząd­ko­wa­nia kla­sycz­nego spo­sobu noto­wa­nia, zwiększający ilość przyswojenia wiedzy w samym procesie sporządzania notatki,jak również później w procesie nauki.

Szczegóły techniczne:

Kartkę dzielimy na 4 pola. Pio­nowe kolumny powinny mieć pro­por­cje 1/3 i 2/3. Nagłó­wek może być nieduży, ale dolna część powinna zawierać sporo miejsca. (schemat poniżej)

metoda corwella

Miejsce na temat/tytuł – czyli informacja czego dotyczy notatka, taki typowy nagłówek, ale warto dorzucić tam datę i numer jeśli np.spotkania odbywają się cyklicznie.

Właściwe miejsce na notatki – tutaj zapisywane są wszelkie informacje, rysowane schematy, tabele – generalnie cała wiedza która powinna być zanotowana.

Słowa kluczowe – takie mini nagłówki treści która znajduje się po prawej stronie. Słowa kluczowe wypisujemy dopiero po spisaniu treści właściwej. Warto konstruować je w formie pytać,na które odpowiedzią jest właściwa część notatki.

Podsumowania i wnioski – kilka zdań streszczających całą notatkę. Kwintesencja właściwej części notatek, bez uszczegóławiania.

Zastanawiacie się pewnie dlaczego właśnie taka forma notowania jest lepsza.

Ponieważ w odróż­nie­niu od standardowego zapisywania tekstu “ciurkiem” musisz:

  • przynajmniej trzykrotnie przeanalizować tekst (w trakcie jego zapisywania, wybierania słów kluczowych,oraz pisania streszczenia na końcu) – niewątpliwie w  ten sposób do głowy wpadło nam trochę wiedzy
  • pisząc podsumowanie, które jest syntezą sam/a najpierw musisz zrozumieć tekst który napisałeś/łaś
  • i forma notatki – uporządkowana,zwięzła z tytułem i datą – łatwo do niej wrócić i szybko zorientować się o co w tym chodzi,nawet po upływie dłuższego czasu

Niby drobiazgi, a znacznie wpływają na proces nauki. A jeśli dodatkowo w takich notatkach użyjemy kolorów (o czym pisałam tutaj)  szanse na szybki sukces w nauce jeszcze się zwiększają. POWODZENIA!