KLIENT Kornelia Sus – silver jewellery

ZAKRES WSPÓŁPRACY: Logo