KLIENT Marta Grzywna – silver jewellery

ZAKRES WSPÓŁPRACY: Logo