Reklama jest istotną częścią każdego magazynu. Celem reklamy jest przyciągnięcie potencjalnych czytelników. Reklama jest inwestycją, że właściciel magazynu czyni. Jako wydawca magazynu, musisz być świadomy kosztów reklam i ich wpływu na czasopismo. Oto niektóre z najczęstszych pytań, które należy zadać, gdy robisz audyt reklamy.

Ile wynosi budżet reklamowy?

Koszt danej reklamy zależy od jej rodzaju. Istnieją różne rodzaje reklam, na przykład, jeden może być klasyfikowany jako ogłoszenie niejawne, gdzie reklamodawca sprzedaje konkretny produkt, usługę lub informację. Cena ogłoszeń niejawnych zależy od tego, jak bardzo reklamodawca chce sprzedać swój produkt.

Jakie są korzyści z reklamy?

Reklamodawca chce uzyskać większy zysk poprzez umieszczenie jego reklamy. Musisz zrozumieć korzyści, że reklama może zapewnić dla magazynu i czytelników. Na przykład, jeśli reklama jest umieszczona w magazynie mody, to czytelnicy będą wiedzieć o najnowszych trendach.

Jaki jest cel reklamy?

Reklamodawca chce osiągnąć maksymalne zyski. On / ona chce, aby czytelnik kupić swój produkt. Tak więc, trzeba znaleźć najbardziej odpowiednie miejsce dla reklamy. Najczęstsze miejsca to, pierwsza strona, środkowa strona i tylna strona.

Jaka jest oczekiwana odpowiedź?

Jeśli są kierowane do właściwej publiczności, to szanse na uzyskanie pożądanej odpowiedzi jest wyższa. Musisz wiedzieć, demografii publiczności przed wyborem reklamy. Publiczność zdecyduje, czy kupić produkt, czy nie. Jeśli są skierowane do konkretnej grupy ludzi, to trzeba wiedzieć, ich styl życia i jakiego rodzaju produktów używają.

Wnioski:

Ten artykuł dostarczył Ci kilka najczęstszych pytań, które musisz zadać, gdy robisz audyt reklamowy. Pytania pomogą Ci zorientować się w kosztach i korzyściach z reklam.